Regelgeving

Vóór februari 2009 waren de regels voor het ontvangen van digitale facturen strenger dan bij papieren facturen. Zo moesten er achtereenvolgens een afstemmingsbericht zijn, een digitale handtekening en een specifiek vastgelegde overeenkomst tussen beide partijen, voordat zij konden ‘eFactureren'.

Wijzigingen

Sinds februari 2009 heeft het Ministerie van Financiën een streep gezet door deze regels. Een e-mail met bijvoorbeeld een Word- of PDF bestand als bijlage is al voldoende. In principe hoeft u als ontvanger deze facturen niet te accepteren. Tenzij in de algemene leveringsvoorwaarden van de leverancier staat dat hij u zijn facturen digitaal verstuurt en u hiermee akkoord bent gegaan.

 

Intercompany facturen

Ook ‘intercompany’ facturen zijn heel goed digitaal te versturen en te ontvangen.

 

Buitenland

De Nederlandse fiscus accepteert nu ook digitale facturen uit het buitenland zonder afstemmingsbericht, digitale handtekening of specifieke overeenkomst. Wel moeten uw buitenlandse leveranciers uiteraard voldoen aan hun lokale factureringsregels.