Digipoort

  

 

 

Aanleiding

Vanaf 2011 zijn alle 78 rijksoverheden verplicht facturen elektronisch te kunnen ontvangen. In 2018 moeten ook alle andere overheden zoals provincies, waterschappen en gemeenten hier klaar voor zijn. Dit is een besluit van de Ministerraad. Overheidsorganisaties en bedrijven worden daarbij verplicht gebruik te maken van Digipoort om eFacturen uit te wisselen. Nu is het moment daar dat de overheid leveranciers daarom vriendelijk doch dringend verzoekt aan te sluiten op Digipoort en facturen via Digipoort elektronisch aan te leveren. ICreative werpt zich op als kennispartner. Met een bewezen oplossing ontzorgt en adviseert ICreative organisaties en overheden bij het aansluiten op Digipoort.

 

Wat is Digipoort

Digipoort is het 'digitale postkantoor' van de overheid voor bedrijven. Ieder bedrijf dat is aangesloten kan gestandaardiseerd digitaal gegevens uitwisselen met de aangesloten overheidsinstanties. Digipoort zorgt er voor dat de factuur bij de juiste overheidsorganisaties terecht komt. Digipoort werkt met een PKI Overheid Certificaat en facturen dienen in UBL2.0 of HR-XML formaat aangeleverd te worden. Het aansluiten op Digipoort kan uw organisatie ongewild veel tijd en energie kosten.

 

Oplossing voor bedrijven en overheden

EasyDistribution (ED) is een complete "out of the box" oplossing om bedrijven en overheden te ontzorgen bij het aansluiten op Digipoort. Dit geldt zowel voor het verzenden door bedrijven als het ontvangen van digitale facturen door overheidsorganisaties. We adviseren bij het facturatie proces en ondersteunen bij het aanvragen en implementeren van de certificaten. Tevens leveren we de software om de juiste formaten te genereren en de aansluiting te realiseren. Momenteel werken o.a. UWV en Ministerie van EL&I met de ED-oplossing om facturen via Digipoort uit te wisselen. De facturen kunnen ook direct doorgezet worden naar het financiële systeem (ERP) of de facturen worden volledig geautomatiseerd verwerkt middels een workflow. Graag adviseert ICreative u hierbij. Neem contact met ons via +31(0)318-493154 of ons contact formulier. 

  

Ook andere formaten en aanleverwijzen

Behalve dat met EasyDistribution (ED) een perfecte aansluiting met Digipoort gerealiseerd wordt, kunnen ook andere klanten digitaal ontsloten worden. Naast de XML-overheidsstandaard voor eFacturatie (UBL 2.0 en HR-XML) ondersteunt ED alle gangbare formaten zoals PDF, S@les-in-de-bouw en CSV. Daarnaast houdt ED rekening met de wensen van al uw afnemers. Hoe meer afnemers u heeft, hoe meer verschillende wensen er zijn voor bijvoorbeeld de wijze van uitwisselen (e-mail, HUB/Billing Service Provider of FTP) en het type bestandsformaat. ICreative kan met het ED Netwerk actief eFacturatiecampagnes voor u voeren om inzichtelijk te maken welke formaten en distributiemethoden uw klanten en/of leveranciers ondersteunen. Zie ook  www.easydistribution.nl/UWV

 

 

ED ontzorgt door:

 

- Realisatie aansluiting Digipoort;
- afstemming met Logius (beheerder Digipoort);
- ondersteuning aanvraag PKI Overheid Server Certificaat;
- u verzendt UBL 2.0 of HR-XML formaat;
- u bent voorbereid op toekomstige eisen in het kader van overheidsopdrachten;
- naast UBL 2.0 en HR-XML kunt u ook andere formaten en distributiemogelijkheden hanteren;
- facturen kunnen naar alle rijksoverheden worden gestuurd;
- korte implementatietijd;
- integreerbaar met ieder ERP;
- technische en functionele audit op integrale werking van de oplossingen;
- actieve eFacturatiecampagnes.
 
 

Op donderdag 15 maart vond het Digipoort Webinar plaats. Tijdens deze online sessie werd u op de hoogte gebracht van alle ins & outs. Klik hier om het volledige Digipoort Webinar terug te kijken: http://bit.ly/xRxH9Z